Faith-Word Movement

Menyingkap “Gerakan Kuasa Kata-kata”: Latar Belakang (1)

Menyingkap “Gerakan Kuasa Kata-kata”: Doktrin Kata-kata Positif (2)

Menyingkap “Gerakan Kuasa Kata-kata”: Doktrin Kata-kata Positif (3 – Lanjutan)

Menyingkap “Gerakan Kuasa Kata-kata”: Doktrin Allah-allah Kecil (4)

Menyingkap “Gerakan Kuasa Kata-kata”: Doktrin Kejatuhan (5)

Menyingkap “Gerakan Kuasa Kata-kata”: Doktrin Persembahan sebagai Benih (6)

Menyingkap “Gerakan Kuasa Kata-kata”: Doktrin Suara Tuhan (7)

Advertisements